Nhà Máy Nhựa Hòa An kính chào quý khách! Chúc quý khách Vạn Sự Như Ý! An Khang Thịnh Vượng! Nhà Máy Nhựa Hòa An cam kết mang đến cho Quý Khách hàng Sản phẩm tốt nhất, dịch vụ hoàn hảo, giá cả cạnh tranh nhất Hà Nội, TP HCM và Toàn Quốc!
Danh mục sản phẩm
Lượt truy cập
  • 3
  • 2250
  • 786,476
BÁNH XE
Hiển thị

BÁNH XE

Bánh xe INOX IFXR100 cao su nhiệt xám quay

0

Bánh xe INOX IFXR100 cao su nhiệt xám quay Các thông số kĩ thuật – Tên thường gọi: Bánh xe INOX IFXR100 cao su nhiệt xám quay, bánh xe. - Tải trọng ( 4 chiếc/ bộ): - Đường kính: – Chất liệu: Cao su (Ruber mềm êm) – Màu sắc: – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Bánh xe INOX IFXR100 cao su nhiệt xám khóa 2

0

Bánh xe INOX IFXR100 cao su nhiệt xám khóa 2 Các thông số kĩ thuật – Tên thường gọi: Bánh xe INOX IFXR100 cao su nhiệt xám khóa 2, bánh xe. - Tải trọng ( 4 chiếc/ bộ): - Đường kính: – Chất liệu: Cao su (Ruber mềm êm) – Màu sắc: – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Bánh xe INOX IFXR100 cao su nhiệt xám khóa

0

Bánh xe INOX IFXR100 cao su nhiệt xám khóa Các thông số kĩ thuật – Tên thường gọi: Bánh xe INOX IFXR100 cao su nhiệt xám khóa, bánh xe. - Tải trọng ( 4 chiếc/ bộ): - Đường kính: – Chất liệu: Cao su (Ruber mềm êm) – Màu sắc: – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Bánh xe INOX IFXR75 cao su nhiệt xám vít 2

0

Bánh xe INOX IFXR75 cao su nhiệt xám vít 2 Các thông số kĩ thuật – Tên thường gọi: Bánh xe INOX IFXR75 cao su nhiệt xám vít 2, bánh xe. - Tải trọng ( 4 chiếc/ bộ): - Đường kính: – Chất liệu: Cao su (Ruber mềm êm) – Màu sắc: – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Bánh xe INOX IFXR75 cao su nhiệt xám vít

0

Bánh xe INOX IFXR75 cao su nhiệt xám vít Các thông số kĩ thuật – Tên thường gọi: Bánh xe INOX IFXR75 cao su nhiệt xám vít, bánh xe. - Tải trọng ( 4 chiếc/ bộ): - Đường kính: – Chất liệu: Cao su (Ruber mềm êm) – Màu sắc: – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Bánh xe INOX IFXR75 cao su nhiệt xám tĩnh

0

Bánh xe INOX IFXR75 cao su nhiệt xám tĩnh Các thông số kĩ thuật – Tên thường gọi: Bánh xe INOX IFXR75 cao su nhiệt xám tĩnh, bánh xe. - Tải trọng ( 4 chiếc/ bộ): - Đường kính: – Chất liệu: Cao su (Ruber mềm êm) – Màu sắc: – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Bánh xe INOX IFXR75 cao su nhiệt xám quay

0

Bánh xe INOX IFXR75 cao su nhiệt xám quay Các thông số kĩ thuật – Tên thường gọi: Bánh xe INOX IFXR75 cao su nhiệt xám quay, bánh xe. - Tải trọng ( 4 chiếc/ bộ): - Đường kính: – Chất liệu: Cao su (Ruber mềm êm) – Màu sắc: – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Bánh xe INOX IFXR75 cao su nhiệt xám khóa 2

0

Bánh xe INOX IFXR75 cao su nhiệt xám khóa 2 Các thông số kĩ thuật – Tên thường gọi: Bánh xe INOX IFXR75 cao su nhiệt xám khóa 2, bánh xe. - Tải trọng ( 4 chiếc/ bộ): - Đường kính: – Chất liệu: Cao su (Ruber mềm êm) – Màu sắc: – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Bánh xe INOX IFXR75 cao su nhiệt xám khóa

0

Bánh xe INOX IFXR75 cao su nhiệt xám khóa Các thông số kĩ thuật – Tên thường gọi: Bánh xe INOX IFXR75 cao su nhiệt xám khóa, bánh xe. - Tải trọng ( 4 chiếc/ bộ): - Đường kính: – Chất liệu: Cao su (Ruber mềm êm) – Màu sắc: – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Bánh xe INOX IFXN125 PA trắng vít khóa 2

0

Bánh xe INOX IFXN125 PA trắng vít khóa 2 Các thông số kĩ thuật – Tên thường gọi: Bánh xe INOX IFXN125 PA trắng vít khóa 2, bánh xe. - Tải trọng ( 4 chiếc/ bộ): 520-640 kg - Đường kính: 125 mm – Chất liệu: Cao su (Ruber mềm êm) – Màu sắc: – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Bánh xe INOX IFXN125 PA trắng tĩnh

0

Bánh xe INOX IFXN125 PA trắng tĩnh Các thông số kĩ thuật – Tên thường gọi: Bánh xe INOX IFXN125 PA trắng tĩnh, bánh xe. - Tải trọng ( 4 chiếc/ bộ): 520-640 kg - Đường kính: 125 mm – Chất liệu: Cao su (Ruber mềm êm) – Màu sắc: – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Bánh xe INOX IFXN125 PA trắng quay

0

Bánh xe INOX IFXN125 PA trắng quay Các thông số kĩ thuật – Tên thường gọi: Bánh xe INOX IFXN125 PA trắng quay, bánh xe. - Tải trọng ( 4 chiếc/ bộ): 520-640 kg - Đường kính: 125 mm – Chất liệu: Cao su (Ruber mềm êm) – Màu sắc: – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Bánh xe INOX IFXN125 PA trắng khóa 2

0

Bánh xe INOX IFXN125 PA trắng khóa 2 Các thông số kĩ thuật – Tên thường gọi: Bánh xe INOX IFXN125 PA trắng khóa 2, bánh xe. - Tải trọng ( 4 chiếc/ bộ): 520-640 kg - Đường kính: 125 mm – Chất liệu: Cao su (Ruber mềm êm) – Màu sắc: – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Bánh xe INOX IFXN125 PA trắng khóa

0

Bánh xe INOX IFXN125 PA trắng khóa Các thông số kĩ thuật – Tên thường gọi: Bánh xe INOX IFXN125 PA trắng khóa, bánh xe. - Tải trọng ( 4 chiếc/ bộ): 520-640 kg - Đường kính: 125 mm – Chất liệu: Cao su (Ruber mềm êm) – Màu sắc: – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Bánh xe INOX IFXN100 PA trắng vít khóa 2

0

Bánh xe INOX IFXN100 PA trắng vít khóa 2 Các thông số kĩ thuật – Tên thường gọi: Bánh xe INOX IFXN100 PA trắng vít khóa 2, bánh xe. - Tải trọng ( 4 chiếc/ bộ): 320-400 kg - Đường kính: 100 mm – Chất liệu: Cao su (Ruber mềm êm) – Màu sắc: – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Bánh xe INOX IFXN100 PA trắng vít

0

Bánh xe INOX IFXN100 PA trắng vít Các thông số kĩ thuật – Tên thường gọi: Bánh xe INOX IFXN100 PA trắng vít, bánh xe. - Tải trọng ( 4 chiếc/ bộ): 320-400 kg - Đường kính: 100 mm – Chất liệu: Cao su (Ruber mềm êm) – Màu sắc: – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Bánh xe INOX IFXN100 PA trắng tĩnh

0

Bánh xe INOX IFXN100 PA trắng tĩnh Các thông số kĩ thuật – Tên thường gọi: Bánh xe INOX IFXN100 PA trắng tĩnh, bánh xe. - Tải trọng ( 4 chiếc/ bộ): 320-400 kg - Đường kính: 100 mm – Chất liệu: Cao su (Ruber mềm êm) – Màu sắc: – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Bánh xe INOX IFXN100 PA trắng quay

0

Bánh xe INOX IFXN100 PA trắng quay Các thông số kĩ thuật – Tên thường gọi: Bánh xe INOX IFXN100 PA trắng quay, bánh xe. - Tải trọng ( 4 chiếc/ bộ): 320-400 kg - Đường kính: 100 mm – Chất liệu: Cao su (Ruber mềm êm) – Màu sắc: – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Bánh xe INOX IFXN100 PA trắng khóa

0

Bánh xe INOX IFXN100 PA trắng khóa Các thông số kĩ thuật – Tên thường gọi: Bánh xe INOX IFXN100 PA trắng khóa, bánh xe. - Tải trọng ( 4 chiếc/ bộ): 320-400 kg - Đường kính: 100 mm – Chất liệu: Cao su (Ruber mềm êm) – Màu sắc: – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Bánh xe INOX IFXN75 PA trắng vít khóa 2

0

Bánh xe INOX IFXN75 PA trắng vít khóa 2 Các thông số kĩ thuật – Tên thường gọi: Bánh xe INOX IFXN75 PA trắng vít khóa 2, bánh xe. - Tải trọng ( 4 chiếc/ bộ): 300-400 kg - Đường kính: 75 mm – Chất liệu: Cao su (Ruber mềm êm) – Màu sắc: – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.