Nhà Máy Nhựa Hòa An kính chào quý khách! Chúc quý khách Vạn Sự Như Ý! An Khang Thịnh Vượng! Nhà Máy Nhựa Hòa An cam kết mang đến cho Quý Khách hàng Sản phẩm tốt nhất, dịch vụ hoàn hảo, giá cả cạnh tranh nhất Hà Nội, TP HCM và Toàn Quốc!
Danh mục sản phẩm
Lượt truy cập
  • 16
  • 644
  • 1,311,984

 
Hiển thị

THÙNG NHỰA RỖNG, SÓNG HỞ

Thùng nhựa rỗng (sóng nhựa hở) HS008-SH

0

Thùng nhựa rỗng (sóng nhựa hở) HS008-SH, sóng nhựa hở HS008-SH, thùng nhựa rỗng HS008-SH, thùng nhựa rỗng giá rẻ, sóng nhựa hở, sóng nhựa hở công nghiệp. Thùng nhựa rỗng được sản xuất từ 100% chất liệu nhựa nguyên sinh nhập khẩu + chất chống tia UV. Sản phẩm tại Hòa An Plastic được bảo hành 12 tháng kể từ ngày xuất hàng. Hỗ trợ tư vấn tận tình, chu đáo và vận chuyển giao hàng nhanh nhất trên toàn quốc.

Thùng nhựa rỗng (sóng nhựa hở) HS008 Phú Hòa An

0

Sóng nhựa hở HS008, thùng nhựa rỗng HS008, thùng nhựa rỗng kích thước 610x 420 x 150 mm.. Thùng nhựa rỗng được sản xuất từ 100% chất liệu nhựa nguyên sinh nhập khẩu + chất chống tia UV. Sản phẩm tại Hòa An Plastic được bảo hành 12 tháng kể từ ngày xuất hàng. Hỗ trợ tư vấn tận tình, chu đáo và vận chuyển giao hàng nhanh nhất trên toàn quốc.

Thùng nhựa rỗng (sóng nhựa hở) HS005

0

Sóng nhựa hở HS005, thùng nhựa rỗng HS005, thùng nhựa rỗng giá rẻ, sóng nhựa hở, sóng nhựa hở công nghiệp. Thùng nhựa rỗng được sản xuất từ 100% chất liệu nhựa nguyên sinh nhập khẩu + chất chống tia UV. Sản phẩm tại Hòa An Plastic được bảo hành 12 tháng kể từ ngày xuất hàng. Hỗ trợ tư vấn tận tình, chu đáo và vận chuyển giao hàng nhanh nhất trên toàn quốc.

Thùng nhựa rỗng (sóng nhựa hở) HS004

0

Sóng nhựa hở HS004, thùng nhựa rỗng HS004, thùng nhựa rỗng giá rẻ, sóng nhựa hở, sóng nhựa hở công nghiệp. Thùng nhựa rỗng được sản xuất từ 100% chất liệu nhựa nguyên sinh nhập khẩu + chất chống tia UV. Sản phẩm tại Hòa An Plastic được bảo hành 12 tháng kể từ ngày xuất hàng. Hỗ trợ tư vấn tận tình, chu đáo và vận chuyển giao hàng nhanh nhất trên toàn quốc.

Sóng xếp 3T1 DT Phú Hòa An

0

Sóng xếp 3T1 DT, sóng xếp giá rẻ, sóng xếp công nghiệp, sóng xếp chất lượng cao. Sóng xếp 3T1 được sản xuất từ 100% chất liệu nhựa nguyên sinh nhập khẩu + chất chống tia UV. Sản phẩm tại Hòa An Plastic được bảo hành 12 tháng kể từ ngày xuất hàng. Hỗ trợ tư vấn tận tình, chu đáo và vận chuyển giao hàng nhanh nhất trên toàn quốc.

Sóng xếp 2T8 DT Phú Hòa An

0

Sóng xếp 2T8 DT còn được gọi là sóng xếp kích thước 530x 370 x 280 mm, sóng xếp giá rẻ, sóng xếp công nghiệp, Sóng xếp được sản xuất từ 100% chất liệu nhựa nguyên sinh nhập khẩu + chất chống tia UV. Sản phẩm tại Hòa An Plastic được bảo hành 12 tháng kể từ ngày xuất hàng. Hỗ trợ tư vấn tận tình, chu đáo và vận chuyển giao hàng nhanh nhất trên toàn quốc.

Sóng vuông DDT Phú Hòa An

0

Sóng nhựa hở vuông DDT thường được gọi làthùng nhựa rỗng DDT, thùng nhựa rỗng giá rẻ, sóng hở, sóng hở công nghiệp. Sóng nhựa hở vuông DDT được sản xuất từ 100% chất liệu nhựa nguyên sinh nhập khẩu + chất chống tia UV. Sản phẩm tại Hòa An Plastic được bảo hành 12 tháng kể từ ngày xuất hàng. Hỗ trợ tư vấn tận tình, chu đáo và vận chuyển giao hàng nhanh nhất trên toàn quốc.

Sóng nhựa rỗng (sóng nhựa hở) HS002

0

Sóng nhựa hở HS002 còn được gọi là sóng nhựa hở HS002, thùng nhựa rỗng HS002, thùng nhựa rỗng giá rẻ, sóng nhựa hở, sóng nhựa hở công nghiệp. Thùng nhựa rỗng được sản xuất từ 100% chất liệu nhựa nguyên sinh nhập khẩu + chất chống tia UV. Sản phẩm tại Hòa An Plastic được bảo hành 12 tháng kể từ ngày xuất hàng. Hỗ trợ tư vấn tận tình, chu đáo và vận chuyển giao hàng nhanh nhất trên toàn quốc.

Sóng nhựa E667 DDT Phú Hòa An

0

Sóng nhựa E667 DDT có kích thước 514 x 387 x 287 mm. Sóng nhựa được sản xuất từ 100% chất liệu nhựa nguyên sinh nhập khẩu + chất chống tia UV. Sản phẩm tại Hòa An Plastic được bảo hành 12 tháng kể từ ngày xuất hàng. Hỗ trợ tư vấn tận tình, chu đáo và vận chuyển giao hàng nhanh nhất trên toàn quốc.

Sóng nhựa E 1422 DDT Phú Hòa An

0

Sóng nhựa E 1422 DDT có kích thước 514 x 387 x 287 mm.. Thùng nhựa rỗng được sản xuất từ 100% chất liệu nhựa nguyên sinh nhập khẩu + chất chống tia UV. Sản phẩm tại Hòa An Plastic được bảo hành 12 tháng kể từ ngày xuất hàng. Hỗ trợ tư vấn tận tình, chu đáo và vận chuyển giao hàng nhanh nhất trên toàn quốc.

Sóng nhựa E 1110 DDT Phú Hòa An

0

Sóng nhựa E 1110 DDT có kích thước 514 x 387 x 287 mm. Thùng nhựa rỗng được sản xuất từ 100% chất liệu nhựa nguyên sinh nhập khẩu + chất chống tia UV. Sản phẩm tại Hòa An Plastic được bảo hành 12 tháng kể từ ngày xuất hàng. Hỗ trợ tư vấn tận tình, chu đáo và vận chuyển giao hàng nhanh nhất trên toàn quốc.

Sóng nhựa E 1077 DDT Phú Hòa An

0

Sóng nhựa E 1077 DDT có kích thước 514 x 387 x 287 mm. Thùng nhựa rỗng được sản xuất từ 100% chất liệu nhựa nguyên sinh nhập khẩu + chất chống tia UV. Sản phẩm tại Hòa An Plastic được bảo hành 12 tháng kể từ ngày xuất hàng. Hỗ trợ tư vấn tận tình, chu đáo và vận chuyển giao hàng nhanh nhất trên toàn quốc.

Sóng nhựa E 1062 DDT Phú Hòa An

0

Sóng nhựa hở E 1062 DDT có kích thước 610x 427 x 250 mm. Thùng nhựa rỗng được sản xuất từ 100% chất liệu nhựa nguyên sinh nhập khẩu + chất chống tia UV. Sản phẩm tại Hòa An Plastic được bảo hành 12 tháng kể từ ngày xuất hàng. Hỗ trợ tư vấn tận tình, chu đáo và vận chuyển giao hàng nhanh nhất trên toàn quốc.

Sóng nhựa E 1061 DDT Phú Hòa An

0

Sóng nhựa E 1061 DDT có kích thước 610x 427 x 250 mm. Thùng nhựa rỗng được sản xuất từ 100% chất liệu nhựa nguyên sinh nhập khẩu + chất chống tia UV. Sản phẩm tại Hòa An Plastic được bảo hành 12 tháng kể từ ngày xuất hàng. Hỗ trợ tư vấn tận tình, chu đáo và vận chuyển giao hàng nhanh nhất trên toàn quốc.

Sóng nhựa E 1060 DDT Phú Hòa An

0

Sóng nhựa E 1060 DDT có kích thước 619 x 427 x 100 mm.. Thùng nhựa rỗng được sản xuất từ 100% chất liệu nhựa nguyên sinh nhập khẩu + chất chống tia UV. Sản phẩm tại Hòa An Plastic được bảo hành 12 tháng kể từ ngày xuất hàng. Hỗ trợ tư vấn tận tình, chu đáo và vận chuyển giao hàng nhanh nhất trên toàn quốc.

Sóng nhựa (rổ nhựa) YM005 Phú Hòa An

0

Sóng nhựa hở YM005 có kích thước 850 x 635 x 455 mm. Thùng nhựa rỗng được sản xuất từ 100% chất liệu nhựa nguyên sinh nhập khẩu + chất chống tia UV. Sản phẩm tại Hòa An Plastic được bảo hành 12 tháng kể từ ngày xuất hàng. Hỗ trợ tư vấn tận tình, chu đáo và vận chuyển giao hàng nhanh nhất trên toàn quốc.

Sóng nhựa lưới nhỏ Phú Hòa An

0

Sóng nhựa (rổ nhựa) lưới nhỏ còn được gọi là sóng nhựa lưới nhỏ, rổ nhựa lưới nhỏ, rổ nhựa giá rẻ, rổ nhựa chất lượng cao, rổ nhựa kích thước 465 x 310 x 105 mm.. Thùng nhựa rỗng được sản xuất từ 100% chất liệu nhựa nguyên sinh nhập khẩu + chất chống tia UV. Sản phẩm tại Hòa An Plastic được bảo hành 12 tháng kể từ ngày xuất hàng. Hỗ trợ tư vấn tận tình, chu đáo và vận chuyển giao hàng nhanh nhất trên toàn quốc.

Sóng nhựa lưới lớn Phú Hòa An

0

Sóng nhựa lưới lớn Phú Hòa An còn được gọi là sóng nhựa lưới lớn, rổ nhựa lưới lớn, rổ nhựa giá rẻ, rổ nhựa chất lượng cao, rổ nhựa kích thước 550 x 565 x 110 mm. Thùng nhựa rỗng được sản xuất từ 100% chất liệu nhựa nguyên sinh nhập khẩu + chất chống tia UV. Sản phẩm tại Hòa An Plastic được bảo hành 12 tháng kể từ ngày xuất hàng. Hỗ trợ tư vấn tận tình, chu đáo và vận chuyển giao hàng nhanh nhất trên toàn quốc.

Sóng nhựa chữ nhật trung Phú Hòa An

0

Sóng nhựa chữ nhật trung còn được gọi là sóng nhựa chữ nhật trung, rổ nhựa chữ nhật trung, rổ nhựa giá rẻ, rổ nhựa chất lượng cao, rổ nhựa kích thước 470 x 320 x 160 mm. Thùng nhựa rỗng được sản xuất từ 100% chất liệu nhựa nguyên sinh nhập khẩu + chất chống tia UV. Sản phẩm tại Hòa An Plastic được bảo hành 12 tháng kể từ ngày xuất hàng. Hỗ trợ tư vấn tận tình, chu đáo và vận chuyển giao hàng nhanh nhất trên toàn quốc.

Sóng nhựa chữ nhật nhỏ Phú Hòa An

0

Sóng nhựa chữ nhật nhỏ Phú Hòa An còn được gọi là sóng nhựa chữ nhật nhỏ, rổ nhựa chữ nhật nhỏ, rổ nhựa giá rẻ, rổ nhựa chất lượng cao, rổ nhựa kích thước 410 x 270 x 140 mm. Thùng nhựa rỗng được sản xuất từ 100% chất liệu nhựa nguyên sinh nhập khẩu + chất chống tia UV. Sản phẩm tại Hòa An Plastic được bảo hành 12 tháng kể từ ngày xuất hàng. Hỗ trợ tư vấn tận tình, chu đáo và vận chuyển giao hàng nhanh nhất trên toàn quốc.