Hotline 24/7 Mr Chiến: 0934 443 929 - Mr Dũng: 0934 557 929
MÀNG CHÍT
Hiển thị

MÀNG CHÍT

Cuộn xốp hơi loại lớn rộng 1,5 m dài 100 m

Cuộn xốp hơi loại lớn rộng 1,5 m dài 100 m được sản xuất từ 100% nhựa nguyên sinh LDPE và gas chức năng có khả năng chống va đập cao, chống ẩm

Cuộn xốp hơi loại to rộng 1,4 m dài 100 m

Cuộn xốp hơi loại to rộng 1,4 m dài 100 m được sản xuất từ 100% nhựa nguyên sinh LDPE và gas chức năng có khả năng chống va đập cao, chống ẩm

Cuộn xốp hơi loại to rộng 1,2 m dài 100m

Cuộn xốp hơi loại to rộng 1,2 m dài 100m được sản xuất từ 100% nhựa nguyên sinh LDPE và gas chức năng có khả năng chống va đập cao, chống ẩm

Cuộn xốp hơi loại lớn rộng 1,6 m dài 100 m

Cuộn xốp hơi loại lớn rộng 1,6 m dài 100 m được sản xuất từ 100% nhựa nguyên sinh LDPE và gas chức năng có khả năng chống va đập cao, chống ẩm

Cuộn xốp hơi loại hạt nhỏ 0.5 cm

Cuộn xốp hơi loại hạt nhỏ 0.5 cm được sản xuất từ 100% nhựa nguyên sinh LDPE và gas chức năng có khả năng chống va đập cao, chống ẩm

Cuộn xốp hơi hạt to loại hạt 1 cm

Cuộn xốp hơi hạt to loại hạt 1 cm được sản xuất từ 100% nhựa nguyên sinh LDPE và gas chức năng có khả năng chống va đập cao, chống ẩm

Cuộn xốp hơi hạt cực to rộng 1,8 m dài 100m

Cuộn xốp hơi hạt cực to rộng 1,8 m dài 100m được sản xuất từ 100% nhựa nguyên sinh LDPE và gas chức năng có khả năng chống va đập cao, chống ẩm

Cuộn xốp hơi chống tĩnh điện

Cuộn xốp hơi chống tĩnh điện được sản xuất từ 100% nhựa nguyên sinh LDPE và gas chức năng có khả năng chống va đập cao, chống ẩm

Cuộn xốp hơi 100 m

Cuộn xốp hơi 100 m được sản xuất từ 100% nhựa nguyên sinh LDPE và gas chức năng có khả năng chống va đập cao, chống ẩm