Nhà Máy Nhựa Hòa An kính chào quý khách! Chúc quý khách Vạn Sự Như Ý! An Khang Thịnh Vượng! Nhà Máy Nhựa Hòa An cam kết mang đến cho Quý Khách hàng Sản phẩm tốt nhất, dịch vụ hoàn hảo, giá cả cạnh tranh nhất Hà Nội, TP HCM và Toàn Quốc!
Danh mục sản phẩm
Lượt truy cập
  • 6
  • 746
  • 1,312,086
Hiển thị

VỎ THÙNG SƠN

Vỏ thùng sơn 18 lít NT

0

Vỏ thùng sơn 18 lít NT – Tên thường gọi: Vỏ thùng sơn 18 lít NT, vỏ thùng sơn chất lượng cao, vỏ thùng sơn chưa qua sử dụng, vỏ thùng dầu. – KT ngoài (outside): – KT trong (inside): – Dung tích: 18 L – Chất liệu: 100% nhựa PP + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: Màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng 50 PCE trở lên. – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Vỏ thùng sơn 1 lít NT

0

Vỏ thùng sơn 1 lít NT – Tên thường gọi: Vỏ thùng sơn 1 lít NT, vỏ thùng sơn chất lượng cao, vỏ thùng sơn chưa qua sử dụng, vỏ thùng dầu. – KT ngoài (outside): – KT trong (inside): – Dung tích: 1 L – Chất liệu: 100% nhựa PP + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: Màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng 50 PCE trở lên. – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Vỏ thùng sơn 5 lít NT

0

Vỏ thùng sơn 5 lít NT – Tên thường gọi: Vỏ thùng sơn 5 lít NT, vỏ thùng sơn chất lượng cao, vỏ thùng sơn chưa qua sử dụng, vỏ thùng dầu. – KT ngoài (outside): – KT trong (inside): – Dung tích: 5 L – Chất liệu: 100% nhựa PP + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: Màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng 50 PCE trở lên. – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Vỏ thùng sơn 4 lít NT

0

Vỏ thùng sơn 4 lít NT – Tên thường gọi: Vỏ thùng sơn 4 lít NT, vỏ thùng sơn chất lượng cao, vỏ thùng sơn chưa qua sử dụng, vỏ thùng dầu. – KT ngoài (outside): – KT trong (inside): – Dung tích: 4 L – Chất liệu: 100% nhựa PP + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: Màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng 50 PCE trở lên. – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Vỏ thùng sơn 10 lít NT

0

Vỏ thùng sơn 10 lít NT – Tên thường gọi: Vỏ thùng sơn 10 lít NT, vỏ thùng sơn chất lượng cao, vỏ thùng sơn chưa qua sử dụng, vỏ thùng dầu. – KT ngoài (outside): – KT trong (inside): – Dung tích: 10 L – Chất liệu: 100% nhựa PP + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: Màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng 50 PCE trở lên. – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Vỏ thùng dầu 20 lít

0

Vỏ thùng dầu 20 lít – Tên thường gọi: Vỏ thùng dầu 20 lít, vỏ thùng sơn chất lượng cao, vỏ thùng sơn chưa qua sử dụng, vỏ thùng dầu. – KT ngoài (outside): – KT trong (inside): – Dung tích: 20 L – Chất liệu: 100% nhựa PP + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: Màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng 50 PCE trở lên. – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Nắp thùng dầu

0

Nắp thùng dầu – Tên thường gọi: Nắp thùng dầu, nắp thùng nhựa, nắp thùng xăng dầu. – KT ngoài (outside): – KT trong (inside): – Dung tích: – Chất liệu: 100% nhựa PP + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: Màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng 50 PCE trở lên. – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Vỏ thùng sơn 12 lít NT

0

Vỏ thùng sơn 12 lít NT – Tên thường gọi: Vỏ thùng sơn 12 lít NT, vỏ thùng sơn chất lượng cao, vỏ thùng sơn chưa qua sử dụng, vỏ thùng dầu. – KT ngoài (outside): φ275 x 263 (H) mm – KT trong (inside): – Dung tích: 12 L – Chất liệu: 100% nhựa PP + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: Màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng 50 PCE trở lên. – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Vỏ thùng sơn 22 lít NT

0

Vỏ thùng sơn 22 lít NT – Tên thường gọi: Vỏ thùng sơn 22 lít NT, vỏ thùng sơn chất lượng cao, vỏ thùng sơn chưa qua sử dụng, vỏ thùng dầu. – KT ngoài (outside): φ338 x 365 (H) mm – KT trong (inside): – Dung tích: 22 L – Chất liệu: 100% nhựa PP + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: Màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng 50 PCE trở lên. – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Vỏ thùng sơn 20 lít nắp 2 tầng NT

0

Vỏ thùng sơn 20 lít nắp 2 tầng NT – Tên thường gọi: Vỏ thùng sơn 20 lít nắp 2 tầng NT, vỏ thùng sơn chất lượng cao, vỏ thùng sơn chưa qua sử dụng, vỏ thùng dầu. – KT ngoài (outside): φ312 x 363 (H) mm – KT trong (inside): – Dung tích: 20 L – Chất liệu: 100% nhựa PP + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: Màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng 50 PCE trở lên. – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Vỏ thùng sơn 20 lít NT

0

Vỏ thùng sơn 20 lít NT – Tên thường gọi: Vỏ thùng sơn 20 lít NT, vỏ thùng sơn chất lượng cao, vỏ thùng sơn chưa qua sử dụng, vỏ thùng dầu. – KT ngoài (outside): φ320 x 353 (H) mm – KT trong (inside): – Dung tích: 20 L – Chất liệu: 100% nhựa PP + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: Màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng 50 PCE trở lên. – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Vỏ thùng sơn 6 lít NT

0

Vỏ thùng sơn 6 lít NT – Tên thường gọi: Vỏ thùng sơn 6 lít NT, vỏ thùng sơn chất lượng cao, vỏ thùng sơn chưa qua sử dụng, vỏ thùng dầu. – KT ngoài (outside): φ215 x 225 (H) mm – KT trong (inside): – Dung tích: 6 L – Chất liệu: 100% nhựa PP + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: Màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng 50 PCE trở lên. – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Vỏ thùng sơn 30 lít NT

0

Vỏ thùng sơn 30 lít NT – Tên thường gọi: Vỏ thùng sơn 30 lít NT, vỏ thùng sơn chất lượng cao, vỏ thùng sơn chưa qua sử dụng, vỏ thùng dầu. – KT ngoài (outside): φ425 x 393 (H) mm – KT trong (inside): – Dung tích: 30 L – Chất liệu: 100% nhựa PP + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: Màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng 50 PCE trở lên. – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Hũ nhựa một 1 lít có nắp vặn NT

0

Hũ nhựa một 1 lít có nắp vặn NT – Tên thường gọi: Hũ nhựa một 1 lít có nắp vặn NT, vỏ thùng sơn chất lượng cao, vỏ thùng sơn chưa qua sử dụng, vỏ thùng dầu. – KT ngoài (outside): φ125 x 118 (H) mm – KT trong (inside): – Dung tích: 1 L – Chất liệu: 100% nhựa PP + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: Màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng 50 PCE trở lên. – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Vỏ thùng sơn 3,8 lít NT

0

Vỏ thùng sơn 3,8 lít NT – Tên thường gọi: Vỏ thùng sơn 3,8 lít NT, vỏ thùng sơn chất lượng cao, vỏ thùng sơn chưa qua sử dụng, vỏ thùng dầu. – KT ngoài (outside): φ200 x 195 (H) mm – KT trong (inside): – Dung tích: 3,8 L – Chất liệu: 100% nhựa PP + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: Màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng 50 PCE trở lên. – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng

Vỏ thùng sơn 4,5 lít NT

0

Vỏ thùng sơn 4,5 lít NT – Tên thường gọi: Vỏ thùng sơn 4,5 lít NT, vỏ thùng sơn chất lượng cao, vỏ thùng sơn chưa qua sử dụng, vỏ thùng dầu. – KT ngoài (outside): φ200 x 190 (H) mm – KT trong (inside): – Dung tích: 4,5 L – Chất liệu: 100% nhựa PP + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: Màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng 50 PCE trở lên. – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Hũ nhựa 1 lít cao NT

0

Hũ nhựa 1 lít cao NT – Tên thường gọi: Hũ nhựa 1 lít cao NT, vỏ thùng sơn chất lượng cao, vỏ thùng sơn chưa qua sử dụng, vỏ thùng dầu. – KT ngoài (outside): φ121 x 130 (H) mm – KT trong (inside): – Dung tích: 1 L – Chất liệu: 100% nhựa PP + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: Màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng 50 PCE trở lên. – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Vỏ thùng sơn vuông 18 lít NT

0

Vỏ thùng sơn vuông 18 lít NT – Tên thường gọi: Vỏ thùng sơn vuông 18 lít NT, vỏ thùng sơn chất lượng cao, vỏ thùng sơn chưa qua sử dụng, vỏ thùng dầu. – KT ngoài (outside): 280(L) x 280(W) x 323(H) mm – KT trong (inside): – Dung tích: 18 L – Chất liệu: 100% nhựa PP + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: Màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng 50 PCE trở lên. – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Vỏ thùng sơn 16 lít NT

0

Vỏ thùng sơn 16 lít NT – Tên thường gọi: Vỏ thùng sơn 16 lít NT, vỏ thùng sơn chất lượng cao, vỏ thùng sơn chưa qua sử dụng, vỏ thùng dầu. – KT ngoài (outside): φ295 x 322 (H) mm – KT trong (inside): – Dung tích: 16 L – Chất liệu: 100% nhựa PP + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: Màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng 50 PCE trở lên. – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Vỏ thùng sơn 19 lít NT

0

Vỏ thùng sơn 19 lít NT – Tên thường gọi: Vỏ thùng sơn 19 lít NT, vỏ thùng sơn chất lượng cao, vỏ thùng sơn chưa qua sử dụng, vỏ thùng dầu. – KT ngoài (outside): φ315 x 350 (H) mm – KT trong (inside): – Dung tích: 19 L – Chất liệu: 100% nhựa PP + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: Màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng 50 PCE trở lên. – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.